رمز عبور:

نام کاربری
 


شناسه کاربري و کلمه عبور خود را وارد کنيد و دکمه ورود يا کليد Enterرا فشار دهيد.


اگر سه بار اطلاعات غير صحيح را وارد کنيد ، سيستم ديگر اطلاعات وارد شده را مادامي که از مرورگر خارج نشده ايد ، بررسي نخواهد کرد.


جهت استفاده از مرورگر Internet Explorer 7.0 و Firefox 5.0 و نسخه هاي بالاتر توصيه مي شود.

در حفظ و نگهداري کلمه عبور خود دقت کنيد و بصورت دوره اي آنرا را تغيير دهيد.

در صورت نداشتن یا فراموش کردن رمز، میتوانید رمز جدید را از طریق کیوسکهای مستقر در دانشگاه دریافت کنید.

درصورت بروز اشكال درسيستم از طريق پست الكترونيك pourtavalari@shirazu.ac.ir  و يا مركزكامپيوتر امور دانشجويي اقدام نماييد. 

کليه حقوق اين اثر، طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت الكترون كارت طراح و توليد كننده سيستمهاي هوشمند ميباشد.